آخرین مطالب پست شده


>>> جدول مربوط به تلفظ یا فونتیک کلمات انگلیسی
>>> احادیث،جملات و ضرب المثلهای درس زبان تخصصی 1 کلاس استاد موسوی مقدم
>>> دانلود تلفظ درس The Glorious Quran
>>> درگذشت استاد عبدالمحمد آيتي از استادان علوم قرآني
>>> تغییر نام پردیس قم دانشگاه تهران به پردیس فارابی دانشگاه تهران
>>> دانلود برنامه معرفت با حضور دکتر مهدوی راد با موضوع بررسی زندگی امام جعفر صادق (ع)
>>> برنامه های درسی و امتحانی مقاطع مختلف نیمسال اول سال تحصیلی 93-92
>>> برنامه زماني انتخاب واحد دانشجويان پردیس قم
>>> با حافظان قرآن کریم(25) - کلیپ ویدویی
>>> با حافظان قرآن کریم(24) - کلیپ ویدویی
>>> با حافظان قرآن کریم(23) - کلیپ ویدویی
>>> با حافظان قرآن کریم(22) - کلیپ ویدویی
>>> با حافظان قرآن کریم(21) - کلیپ ویدویی
>>> با حافظان قرآن کریم(20) - کلیپ ویدویی
>>> با حافظان قرآن کریم(19) - کلیپ ویدویی
>>> با حافظان قرآن کریم(18) - کلیپ ویدویی
>>> با حافظان قرآن کریم(17) - کلیپ ویدویی
>>> با حافظان قرآن کریم(16) - کلیپ ویدویی
>>> با حافظان قرآن کریم(15) - کلیپ ویدویی
>>> با حافظان قرآن کریم(14) - کلیپ ویدویی